Kodlamayı Keşfediyorum

Anasayfa / Kodlamayı Keşfediyorum

kesfet

Günümüz dünyasında çocuklar, teknolojinin var olduğu, günlük hayatta kullanımının arttığı bir evde büyürken, okul hayatına atılana kadar bir çok online teknolojiyi ve ürünleri kullanmayı öğrenmektedirler. Ancak bu öğrenme süreci pratik kullanma becerileri ile sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle bu teknolojinin arka planındaki kodlama dünyası, bilgi işlemsel kapasite, yöntemler ve düşünme becerilerini öğrenmek önemli bir ihtiyaç olarak öne çıkmaktadır.

Bunun yanı sıra kodlama ve bilgi işlemsel düşünme becerileri bugün mümkün kılınan tüm teknolojilerin arkasındaki önemli beceridir. Çocukları, bu becerileri öğrenerek teknolojiyi sadece tüketen değil, onun gelişimi ve üretimine katkı sağlayacakları bilgi ve becerilerle donatmak önemli bir katkı olacaktır. Bu bağlamda, çocukları erken yaşta kodlama ve bilgi işlemsel düşünme ile tanıştırmak ve onları kodlama üretim sürecinin ve gelecekte kendilerinin de teknoloji geliştiren olabilecekleri veya kullandıkları teknolojilerinin mantığını daha iyi anlamalarını sağlamak, bugün önemli bir eğitim ihtiyacı olarak öne çıkmaktadır.

Keşf@ Projesi (www.kesfetprojesi.org) 2014 yılında Google tarafından T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçirilmiş ve uygulanmıştır. Bu proje kapsamında, ilkokul 5. sınıflara yönelik olarak bilinçli ve güvenli internet kullanımı üzerine eğitim, sınıf içi etkilikler, video ve oyun kartları gibi farklı içerikler, öğretmen, veli ve çocukların kullanımına sunulmuştur. Bu kapsamda birçok okulda, sınıf içi etkinliklerde destekleyici eğitim içeriği olarak kullanılmıştır.

Bu proje deneyiminden hareketle bilinçli ve güvenli internet içeriklerine ek olarak Kodlamayı Keşfediyorum Projesi geliştirilmiştir. Bu projenin oluşturulmasının temel gerekçesi çocuklardan başlamak üzere teknoloji ve internet çağının gerektirdiği düşünme, uygulama ve üretme becerilerinin kazanılmasına yönelik dünyada ve Türkiye’de artan eğitim ve içerik ihtiyacı ve bu alandaki kaynak eksikliğidir.

Bu temel gerekçeden hareketle Google Keşfet Kodlamayı Keşfediyorum Projesi aracılığı ile ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin öğretmenleri aracılığı ile teknoloji ve internet çağı ile uyumlu bilgi işlemsel düşünme ve kodlama becerileri kazanmalarını desteklemesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda oluşturulan özel bir içerik ile öğretmenlerin, aileleri ve çocukların bilgi işlemsel düşünme ve kodlama becerileri ile gelecek nesil internet temelli üretim ve teknoloji kullanımına hazırlanmaları desteklenecektir.

Bu bağlamda  Prof. Dr. Yasemin Gülbahar Güven (Ankara Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Filiz Kalelioğlu (Başkent Üniversitesi), Doç. Dr. Serhat Bahadır Kert - Yıldız Teknik Üniversitesi) danışmanlığında  özel bir web sitesi, video eğitim içerikleri, öğretmen eğitimleri ve farklı aile - çocuk eğitimleri ve web temelli açık öğrenim ve öğretme rehberleri ile ilintili etkinlik, fuar, kongrelerde özel eğitim ve etkinlikler yapılacaktır. Bu proje aracılığı ile 5.sınıf eğitim müfredatı ile uyumlu olacak şekilde bilgi işlemsel düşünme, temel kodlama becerileri ve yöntemleri üzerine içerikler sunacak bir eğitim içeriği ve öğretme metotları rehberi hazırlamıştır. Eğitim içeriklerine www.kesfetprojesi.org aracılığı ile açık kaynak olarak ulaşılabilecektir.   

PROJE HEDEFLERİ

Bu programda önerilen etkinlik uygulamalarını tamamlayan öğrenciler,

  • Problem çözmede temel kavramları ve yaklaşımları tanıyacaklar

  • Günlük hayatta karşılaştığı problemlere çözüm önerileri getirecekler

  • Problemleri analiz edecek, uygun adımları belirleyecek ve çözecekler

  • Problem çözümünde operatörleri, ifade ve eşitlikleri yerinde kullanmayı öğrenecek,  işlem önceliğinin önemini fark edecekler

  • Algoritma kavramını tanıyacak, problemlerin çözümü için algoritmalar oluşturacak, algoritmalardaki hataları fark edecek ve düzenleyecekler

  • Akış şeması bileşenlerini ve işlevlerini tanıyacak, bir algoritmanın akış şemasını oluşturabilecekler.

  • Blok temelli programlama araçlarını tanıyacaklar. Bu araçlardan Scratch programının arayüzü ve özelliklerini uygulamalı olarak öğrenecekler.

  • Blok temelli programlama ortamı Scratch’te sunulan hedeflere ulaşmak için doğru algoritmayı oluşturmayı, doğrusal mantık, döngü mantık ve karar mantık  yapılarını  uygulamayı öğreneceklerdir.